,,Odpowiedzialność karna"

Post Image

 

16 listopada do naszej szkoły zawitali policjanci- profilaktycy ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w celu przeprowadzenia zajęć „Odpowiedzialność karna” nieletnich i pełnoletniej młodzieży. Obecni na prelekcji uczniowie mogli dowiedzieć się kim jest w świetle prawa osoba nieletnia, jakie są zasady odpowiedzialności nieletnich, czym jest demoralizacja, cyberprzemoc i bezprawne użycie cudzego wizerunku. Podczas spotkania został omówiony temat konsekwencji prawnych wynikających z faktu popełnienia czynów zabronionych przez osoby nieletnie oraz młodzież wkraczającą w dorosłość. Poruszone zostały również kwestie związane z uzależnieniami, w szczególności od narkotyków. Policjanci przedstawili konsekwencje prawne wynikające z faktu posiadania i zażywania środków  oraz substancji psychoaktywnych a także udostępniania ich i kupowania osobom nieletnim.

Anna Wójcik