Wakacje za 10 miesięce
Dzisiaj jest 27.08.2014, imieniny Józefa i Moniki

 


19.08.2014 r.  Zaliczenie praktyk klasa II TR  

05.08.2014 r.  Staż - dzienniczki praktyk  

01.08.2014 r.  Staże - pierwszy dzień  


Uwaga !

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

"Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie"

"Wykonywanie usług kelnerskich"

Prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po skierowanie na badania lekarskie.

 

W dniu 30.08.2014 r. (sobota) o godz. 10:00 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach odbędzie się spotkanie organizacyjne wszystkich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Na spotkanie należy przynieść do wglądu oryginały lub odpisy świadectw potwierdzających wykształcenie, dowód osobisty, 2 zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.

 

Dyrekcja Szkoły

 

 


Z A P R A S Z A M Y

KWAIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:  

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:    (pliki w formacie pdf. Kliknij, aby otworzyć lub pobrać)

- Prowadzenie produkcji rolniczej

- Prowadzenie rachunkowości

- Sporządzanie potraw i napojów

- Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

- Wykonywanie usług kelnerskich


DOKUMENTY:  (pliki w formacie pdf. Kliknij, aby otworzyć lub pobrać)

Formularz zgłoszenia na kurs

Wniosek na kurs kwalifikacyjny

Regulamin rekrutacji