Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014
Aktualności

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Zapraszamy Uczniów,Rodziców, Pracowników,
Absolwentów i Przyjaciół Szkoły
na Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017

 

 

8.15- Msza św. w kościele
pw. Świętego Augustyna w Bratoszewicach

 

 

9.20 - Uroczystość w Szkole na Sali gimnastycznej

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe „nowy” 
sierpień - październik 2016 r.

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

P R Z Y P O M N I E N I E

 

Informujemy, że nieodebrane zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie , kursu z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie absolwentów 2016 r. są do odbioru w sekretariacie szkoły codziennie
w godzinach 7.30 – 14.30.

 

 

 

 

Podręczniki

 

Wykaz podręczników z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych dla Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

Przedmioty ogólnokształcące - Technikum -2016/2017

 

Przedmioty ogólnokształcące - Liceum - 2016/2017

 

Przedmioty zawodowe - 2016/2017

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ