Szkolna strona internetowa z lat
2009 - 2014
Aktualności

 

Dyżury nauczycieli w czasie ferii zimowych

      

DYŻURY

 

 

 

 

Zapytania ofertowe

 

W związku z realizacją  Projektu pod nazwą pod nazwą „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanym zgodnie z  umową o dofinansowanie projektu    RPLD.11.03.01-10-0074/16-00 z  dnia  7 Listopada 2016 roku, Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

 

Przedmioty zamówienia:

 

 Apteczka

Doposażenie pracowni gastronomicznej

Sprzęt komputerowy i multimedialny

Sprzęt rolniczy

 

 

Oferent musi zapewnić dostarczenie ww. artykułów na miejsce realizacji projektu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.
W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 27.01.2017r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu czytelniczego

 

      Zamieszczamy regulamin konkursu czytelniczego, który odbędzie się 1.03.2017

 

REGULAMIN

 

 

 

 

 


 

Rozpoczynamy realizację Projektu „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

       W ramach Projektu   „Profesjonalni zawodowcy”  41 uczniów zwiększy swoje kompetencje
i kwalifikacje zawodowe a w konsekwencji poprawią zdolność do  zatrudnienia. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku  uczniowie:

 • będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach praktycznych przygotowujących ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • nabędą dodatkowe  kwalifikacje  obsługi wózków jezdniowych;
 • zostaną przygotowani do wykorzystania zaawansowanych funkcji EXCEL`a w pracy zawodowej;
 • zostaną wyposażeni w  praktyczną wiedzę z zakresu  budowy, konserwacji oraz praktycznych umiejętności i prowadzenia oprysków chemicznych;
 • będą poznawać tajniki sztuki barmańskiej, które będą wykorzystane podczas przyszłej samodzielnej pracy w barze;
 • nabędą dodatkowe kompetencje zawodowe podczas  realizacji staży zawodowych w specjalistycznych firmach przygotowując do dobrego funkcjonowania na rynku pracy.

Celem projektu jest  zwiększenie  jakości kształcenia zawodowego, które będzie osiągnięte również  poprzez wzrost współpracy pracodawcami,   zwiększenie umiejętności i kompetencje zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne środki dydaktyczne.

 

 

 

 

 

WAŻNE!
Rozpoczęcie nowego kursu R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
i R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

       

Zapraszamy wszystkich przyjętych słuchaczy kursów na pierwszy zjazd w dniach
28-29.01.2017 r. o godz. 8.00.

 

KURS_R1_plan zjazdów_sem_II
KURS_R1_plan zjazdów_sem_III

 

Lista_słuchaczy_kurs_R2

(nowy od 28.01.17


KURS_R2_plan zjazdów_sem_I 

(nowy od 28.01.17) 

 

 

 

KURS_P1_plan zjazdów_sem_II
KURS_P1_plan zjazdów_sem_III

       

Lista_słuchaczy_kurs_P2

(nowy od 28.01.17


KURS_P2_plan zjazdów_sem_I

(nowy od 28.01.17) 

 

Zapraszamy

 

 

 

UWAGA !!!

Egzamin zawodowy styczeń-luty 2017 r.

 

  Etap praktyczny 09.01.2017 r.

 • godz. 13.00  kwalifikacja R.16- 9 osób sala nr 10 czas trwania 180 min   (kalkulator prosty szkoła)
 • godz. 13.00  kwalifikacja A.32 – 4 osoby sala nr 5  czas trwania 120  min (Kalkulator prosty, ołówek, temperówka, gumka do ścierania, linijka)
 • godz.  13.00 kwalifikacja T.15 – 11 osób czytelnia czas trwania 150 min (Kalkulator prosty, ołówek, temperówka, gumka do ścierania, linijka)
 • godz. 16.00 kwalifikacja A.30 – 2 osoby sala nr 5 czas trwania 120 min (Kalkulator prosty, ołówek, temperówka, gumka do ścierania, linijka)

 

Etap praktyczny 27.01.2017 r.  

 • godz. 12.00  kwalifikacja M.01 – 1 osoba warsztaty szkolne  czas trwania 120  min   (wykonanie)

 

Etap praktyczny kwalifikacja E.03

 • 15.02.2017 r. - godz. 15.00  – 5 osób
 • 16.02.2017 r. – godz. 15.00 – 4 osoby
 • 17.02.2017 r. – godz. 15.00 – 4 osoby

 

Etap pisemny   12.01.2017 r.  (kalkulatory)

 • godz. 10.00  kwalifikacja E.03. i M.01 – 14 osób czytelnia czas trwania 60 min
 • godz. 12.00 kwalifikacja T.15 i R.16 – 20 osób czytelnia czas trwania 60 min
 • godz. 14.00 kwalifikacja  A.32 – 4 osoby czytelnia czas trwania 60 min

 

Ważne informacje:

 • Uczniowie na egzamin zgłaszają się najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem
 • Każdy przed wejściem na egzamin legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL
 • Kalkulator zapewnia szkoła

 

WYNIKI - SESJA STYCZEŃ - LUTY 2017  termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r. - 26 maja 2017 r.

 

 

 

 

Informacja

 

         Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

 

 

 

Podsumowanie XVII Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza

 

Społeczność uczniowska naszej szkoły wzięła udział w akcji Góra Grosza, z której fundusze są przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom w ramach Fundacji Towarzystwo Nasz Dom. Choć jeden grosz nic nie może zmienić to uzbierana góra grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz najmłodszych.


Dziękujemy za zaangażowanie, włożony trud i każdy grosik


Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

Rusza kolejna edycja Master Szefa w naszej szkole !!!

 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN

 

 

 

 

Dar serca

 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…”

Jan Paweł II

 

            Zgodnie z coroczną tradycją naszej szkoły ponownie rusza akcja „Dar Serca”,

która ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz zaprzyjaźnionych z nami dzieci z Domu Dziecka
w Dąbrówce. W podsumowaniu akcji, dzięki zebranym funduszom przez młodzież naszej placówki we współpracy z Parafią, sponsorami i środowiskiem lokalnym, zostaną zakupione dla podopiecznych „słodkie paczki”.
Patronat akcji Dar Serca obejmuje wolontariat szkolny, we współpracy z samorządem uczniowskim.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH O WIELKIM SERCU
DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZĄ AKCJĘ!!!

 


Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

„Wkręć się w pomaganie” -  zbiórka plastikowych nakrętek

 

„Skrzydła wyrastają ci tylko wtedy,
kiedy biegniesz ku swemu bliźniemu…”

 

Wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy kolejną zbiórkę plastikowych nakrętek
na rzecz chorych dzieci, które wymagają stałej rehabilitacji i przyrządów do ćwiczeń w domu. Niestety rehabilitacja ta jest bardzo kosztowna i najczęściej wymaga specjalistycznego sprzętu, dlatego liczy się każda złotówka.


W okresie od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. przyniesione nakrętki (przeliczone, opakowane i opatrzone etykietą z nazwą klasy) należy dostarczyć do pani pedagog lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W ostatnim tygodniu kwietnia zostanie wyłoniony zwycięzca; okaże się nim ta klasa, która zbierze jak największą ilość nakrętek. Akcja pozostaje pod patronatem „Super Klasy”.

 

Czekamy na każdego, kto zechce przyłączyć się do naszej akcji
Tak niewiele trzeba, by komuś pomóc!
Wszyscy włączmy się do akcji - wkręćmy się w pomaganie!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!!!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

 

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ